Newsletter subscription

Name:

Email:

Company newsFacebookTwitterLinkedin
You are here:Catalogue>>Compressors>>Бутални компресори>>БУТАЛНИ КОМПРЕСОРИ CECCATO

БУТАЛНИ КОМПРЕСОРИ CECCATO

Асортимент от компресори, който отговаря на всички Ваши нужди и изисквания.
 
  • BLUELINE - директно куплирани и задвижвани с ремък от 8 до 9 bar
  • 2 HP модели с ресивър от 6 до 90л
  • BLUELINE PRO - директно куплирани от 8 до 10 bar
  • BELTAIR PRO - задвижвани с ремък 11 bar
  • BELTAIR PRO - задвижвани с ремък 15 bar
  • Компресори от 2 до 10 HP с ресивъри от 27 до 500л
BLUELINE BLUELINE PRO
BELTAIR PRO
Д
И
Р
Е
К
Т
Н
О

К
У
П
Л
И
Р
А
Н
И
С

Р
Е
М
Ъ
К

Е
Д
Н
О
С
Т
Ъ
П
А
Л
Н
И


С

Р
Е
М
Ъ
К

Д
В

У
С
Т
Ъ
П
А
Л
Н
И

 

  • Prices do not include VAT