ЕМВЕКО AД - Годишни технически прегледи - оборудване

Годишни технически прегледи - оборудване

  • ЕМВЕКО – можете да ни се доверите - повече от 26 години oпит в продажба и обслужване на оборудване за технически прегледи.
  • Сертифицирана лаборатория „ЛАБ Инженеринг“ за метрологична проверка на средства за измерване за технически прегледи.
  • Oборудването за технически прегледи е одобрен тип и отговаря на новите изисквания за връзка с информационната система на Автомобилна администрация, съгласно заповед РД-08-13 от 27.05.2021г.
  • Oборудването е произведено от водещи в бранша европейски фирми: SHERPA Autodiagnostik GmbH- Германия и Brain Bee, Италия.
  • От тук може да изтеглите подробни оферти за преоборудване на закупени преди 01.01.2022г. уреди за осъществяване на връзка с новата система на Автомобилна администрация. За газоанализатори и димомери BRAIN BEE - от тук, и за спирачни стендове SHERPA Autodiagnistk - от тук.

Приложен видео файл

 

понеделник, 20 декември 2021

Връзка с новата система на Автомобилна администрация

Повече информация ...


четвъртък, 25 ноември 2021

Проект по ОП "Иновации и конкурентноспособност"

Фирма ЕМВЕКО АД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.089-0610-C01, наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Повече информация ...


петък, 22 октомври 2021

Автомивка за мотори

Indian България ни се довериха за изграждането на автомивка за мотори.

Повече информация ...