Доставкa

Срокът за доставкa на стоки закупени от emveco.bg е от 1 до 5 работни дни за стоките, които са налични. Всяка направена заявка се потвърждава чрез е-mail, съдържащ всички данни за поръчката. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Преди да се изпълни поръчката emveco.bg си запазва правото да се свърже с Вас за потвърждаване на заявката. emveco.bg не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

Поръчките се доставят до вратата на клиента или офис на Куриера. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на куериера, стоките са застраховани и след тръгване на куриера не може да се предяви претенция. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката emveco.bg се освобождава отзадължение за изпълнение на поръчката.  

 

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват необходимитедокументи, които я придружават. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да пожелае доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й, като разходите са за сметка на emveco.bg.

 

emveco.bg работи с куриерската служба СПИДИ. При обемни и по-тежки пратки emveco.bg може да позлва собствен транспорт или други независими транспортни фирми.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: