Лични Данни

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на emveco.bg, е собственост на собственика на сайта. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на emveco.bg, без изричното писмено съгласие на собственика на сайта. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от emveco.bg за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на emveco.bg не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на 
emveco.bg може да се изисква регистрация.

Със зареждане на emveco.bg, потребителят се съгласява, че собственика на сайта може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра emveco.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на emveco.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

За да използва услугите на emveco.bg, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на emveco.bg. При попълване заявлението за регистрация в emveco.bg потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на emveco.bg данни.

С регистрацията си на emveco.bg, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация emveco.bg. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от emveco.bg.

Потребителят изрично се съгласява, че emveco.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на emveco.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на emveco.bg. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез emveco.bg (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от emveco.bg.

emveco.bg събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на emveco.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на emveco.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.


Цените на стоките и услугите, описани на emveco.bg, са с ДДС. emveco.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

Собственикът на сайта не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпени от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на emveco.bg или свързаните и предоставяни чрез emveco.bg услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на emveco.bg , може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до 
emveco.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

emveco.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез emveco.bg, потребителят се съгласява и приема, че собственикът на сайта не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в emveco.bg по никакъв начин не означава, собственикът на сайта одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на emveco.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.  

Собственикът на сайта има право по всяко време да променя съдържанието на emveco.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на emveco.bg се публикуват на emveco.bg и са достъпни за всички потребители.

 

Съгласно чл.55 ,ал.3 от Закона за защита на потребителите съгласно, всеки клиент има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез emveco.bg, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до emveco.bg и да върне стоката с ненарушена цялост. emveco.bg се задължава да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: