Гаранция

Общи гаранционни условия на ЕМВЕКО AД:

 

1.     Гаранционният период започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта.

2.     Гаранционният срок е указан в гаранционната карта.

3.     Гаранционното и следгаранционно обслужване се извършва в сервиза на ЕМВЕКО AД или на място, като транспортните разходи са за сметка на клиента.

4.     Време за реакция на гаранционен проблем – до 48 часа.

5.     Дефектирането на уред не е основание за гаранционна замяна.

6.     Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отстраняване на дефекта (по преценка на ЕМВЕКО AД).

7.     При невъзможност за отстраняване на проблема на място или при по-тежък и специфичен ремонт, техниците на “ЕМВЕКО“ АД след договаряне с клиента, могат да вземат оборудването или част от него за ремонт в сервиза на „ЕМВЕКО“ АД.

8.     При невъзможност за отстраняване на проблема в рамките на първоначалното време за реакция, „ЕМВЕКО АД уведомява клиента за срока, необходим за неговото отстраняване, като този срок не може да бъде по-дълъг от законоустановения.

9.     Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това дали уредите са били ремонтирани или заменени.

10. Ако в документацията съпровождаща оборудването има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия на ЕМВЕКО AД.

11. ЕМВЕКО AД не поема вина за евентуално унищожаване на информация, пропуснати ползи или последвали загуби и щети, поради дефект на оборудването.

12.  Предоставянето на оригинална гаранционна карта с видима дата, сериен номер и подпис на клиента е необходимо условие за уважаване на гаранцията.

13.  Ръчните инструменти на фирма USAG са с неограничена във времето гаранция при правилната им употреба, съгласно гаранционните условия на производителя,  а пневматичните с дванадесет месеца гаранция. Гаранционните условия на производителя може да прочетете тук.

 

Изключения:

 

1.     Гаранцията не покрива повреди в резултат на:

·        Неправилна експлоатация.

·        Неправилна инсталация и неправилно включване в електрическата мрежа, когато това е направено от клиента.

·        Неправилно транспортиране, пренасяне, съхранение на повреденото оборудване.

·        Неправилна и/или недостатъчна поддръжка на повредените части от клиента.

·        Използване на оборудването в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, проветряване, ел. напрежение и др. описани в документацията).

·        Използването на различни от препоръчаните от производителя, резервни части, кабели, конектори и консумативи.

·        Природни бедствия, механични и/или токови удари, вибрации, гръмотевици и други.

·        Модификации и/или конструктивни промени.

·        Неспазване на стандартите за електрическа инсталация.

·        Сервизиране от неупълномощени лица или сервизи.

·        Неправилно инсталиран софтуер или вируси.

 

2.     Гаранционната поддръжка се прекратява, когато:

·        Има несъответствие между гаранционната карта и самия продукт, има опит за подправяне на гаранционната карта, гаранционните лепенки или фабричният номер на оборудването.

·        При използването на неоригинални консумативи и материали.

·        Когато има нарушени гаранционни лепенки, следи от механичен удар, токови удари или от други външни въздействия.

·        Оборудването е сервизирано от неупълномощени от ЕМВЕКО АД лица.

 

3.     Консумативи и материали като: филтри, маркучи, накрайници, батерии, акумулатори, лепенки, тежести, ленти, глави на принтери, тонери, мастила, дискети, CD носители и други нямат гаранционен срок.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: