Паркинг системи

Основният принцип в осигуряването на определен брой паркоместа е чрез решения, които позволяват повдигане на автомобила или подреждане на автомобилите във вертикална посока, така че едно паркомясто да бъде удвоено или утроено. По-семплите решения осигуряват зависимо паркиране на два автомобила един над друг. Зависимо, защото е необходимо преместването на автомобила от „първият етаж“, за да слезе автомобилът от „вторият етаж“. Тези паркинг платформи, макар и да създават неудобство с преместването на долния автомобил за да паркираме автомобила на второто ниво, имат и ред предимства. При тях не се налага изграждането на шахти. Могат да се монтират в съществуващи подземни гаражи и позволяват паркиране на автомобилите при сравнително ниски помещения. Разбира се, по-удобните съоръжения за потребителите са тези от „независим тип“. При тях двата автомобила могат да се паркират без да се налага преместването на автомобила, който няма да се ползва. Характерното за тях е, че  инвеститорите и проектантските бюра е необходимо да проектират и изградят бетонни шахти за инсталирането на този тип съоръжение, т.е. подходящи са за новоизграждащи се обекти или на места, където може да се реконструира съществуващият обект.

             Следващото предизвикателство е да се постигне независимо паркиране на автомобилите при ниска инвестиция за съоръжението и строителните дейности. Решението тук са паркинг съоръжения тип “Puzle Parking System”. При този тип съоръжения паркирането на автомобилите се осъществява на входното ниво. Цялото управление на системата се основава на PLC система, осигуряваща  автоматично управление. Системата размества автомобилите вертикално и хоризонтално за да паркира /подреди/ автомобила във височина. Потребителите могат да вземат автомобилите си с въвеждането на персонален код или чрез прекарване на персонална карта през слота за карти, и системата автоматично сваля автомобила на изходното ниво. Гъвкавостта на този тип системи позволява изграждането на паркинги  на 2, 3, 4 или 5 нива, без да се налага изграждането на  шахти. Основните предимства са: ниска цена на инвестиция, осигуряване на „независимо паркиране“, липсата на необходимост от изграждане на шахти и възможност за монтаж в готови помещения/подземия с достатъчна височина на тавана.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: