Инвестиция в автоматични автомивки за фирмени автопаркове

Инвестиция в автоматични автомивки за фирмени автопаркове

фев 02, 2023

За фирмите с голям автопарк, добре измитият автомобил отдавна е ефективна реклама за самата компания и търговската марка, демонстрация на представителност и имидж, който компанията гради на пазара, а така също и необходимо условие за комфорт и самочувствие на самите служители на компанията. За осигуряването на целия комплекс от изброени ефекти, са необходими немалко средства, които ежеседмично или ежемесечно фирмите с голям автопарк отделят. В повечето случаи тези разходи се приемат за даденост и досадна необходимост, неглижират се, като не се контролират много взискателно и не се проверява ефекта от тях.

Масовото решение до момента е услугата измиване на автомобила, да бъде изнесена извън самата компания, чрез сключване на договори с един или няколко центъра за ръчно измиване на автомобили. Уреждайки по този начин това задължение, въпроси като: „Каква е себестойността на измиването?“; „Каква технология и какви препарати се използват при измиването на фирмените ни автомобили?“; „Едно и също качество на измиване ли получавам за всеки измит автомобил и всеки път, когато той се връща за следващо измиване?“ и др., не намират своя отговор и остават встрани.

Все по-често в последно време обаче, оперативният мениджмънт на отделни компании достига и до тези въпроси. Все по-често фирми инвестират в свои собствени решения за измиване на автомобилния си парк. В тази връзка представяме едно от най-широкоразпространените решения за такава инвестиция – автоматични четкови портални автомивки. По-долу представяме накратко част от основните им предимства в сравнение с ръчните автомивки:

  • Бързо и качествено измиване с минимален разход на човешки ресурси, пестейки време и пари.
  • Възможност за индивидуална конфигурация и дизайн.
  • Височина на измиване до 3.05м – подходящи и за товарни микробуси.
  • Голям избор от програми и възможност за конфигуриране на собствени.
  • Бърза възвръщаемост на инвестицията.
  • Прецизна отчетност.

Други факти, върху които си заслужава да се акцентира, когато се обмисля инвестиция в такъв тип съоръжения са следните:

  • Себестойността на едно измиване с автоматична четкова автомивка, в зависимост от модела на машината, използваната програмата и препаратите, е в границите на 0,70лв. – 1,20лв.
  • Продължителността на качествено външно измиване, отново отчитайки гореспоменатите зависимости може да бъде от 4-5 минути до 9-10 минути.
  • Висока производителност – автоматичната автомивка позволява измиването на голям брой автомобили (50-80) за ден, без необходимост от увеличаване на заетите лица в автомивката.
  • Автоматичните автомивки осигуряват независимост от квалифицирана работна ръка. За измиването на автомобилите е необходим един оператор на машината, а при определени конфигурации – самият водач може да извърши тази манипулация.

Значим ефект върху инвестиция в автомивка от всякакъв тип, оказват и съвременните модерни решения за обработка и третиране на водата, използвана в съоръженията за измиване. Освен чисто практичната икономия от използването на такива решения, изразяваща се в намаляването на разходите за вода, компанията може да използва такава инвестицията за изграждане на имидж на „зелена“ компания, полагаща грижи за опазването на околната среда.

„ЕМВЕКО“ АД повече от 10 години успешно си партнира с един от лидерите на европейския пазар – германския производител на автомивки – OTTO CHRIST AG. Това е фирма, която през 2018г. за втора година попадна в изключително престижната класация за „Топ 100 иновативни компании“ в Германия. Този производител предлага пълна гама решения за автоматични автомивки за различни нужди и клиенти.

При проявен интерес към подобна инвестиция, ще се радваме на възможност да представим „ЕМВЕКО“ АД и да отговорим на въпросите, които бихте имали по отношение на инвестиция в автоматични съоръжения за измиване.


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: