Как да отворя пункт за технически прегледи?

Как да отворя пункт за технически прегледи?

юли 28, 2022

Основни стъпки и изисвания за отварямето на пункт за технически прегледи

1. ПОМЕЩЕНИЕ -  което да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № Н-32. В Министерство на транспорта се предоставят копия от документ за собственост/договор за наем и разрешение за ползване на помещението

Изтеглете изисканията към помещенията съгласно НАРЕДБА № Н-32 тук.

 

2. ОБОРУДВАНЕ

ЕМВЕКО може да предостави цялото оборудване за технически прегледи , което е одобрен тип и отговаря на НАРЕДБА № Н-32.

Оборудването отговаря на новите изисквания за връзка с информационната система на Автомобилна администрация, съгласно заповед РД-08-06 от 17.03.2021г.

Фирма ЛАБ ИНЖЕНЕРИНГ може да извършва метрологични проверки на средствата за измерване.

 

3. КОМИСИЯ - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

  • Двама члена - председател и технически сътрудник.
  • Три години стаж по специалността си.
  • Комисията трябва да премине допълнително обучение.
  • Да са правоспособни водачи на МПС, неосъждани.
  • Председателят трябва да има образование от изброените специалности в букви А, Б, В или Г от списъка.
  • Изтеглете списък с образователни степени и специалности съглансо НАРЕДБА № Н-32 тук.

 

4. СЕРТИФИЦИРАНЕ СЪГЛАСНО СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001:2015.

 

5. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ :

  • Трябва да разполагате с помещение, монтирано оборудване, служители и сертифициране по система за качество.
  • Подава се заявление в Регионалната дирекция на “Автомобилна администрация”.
  • Оглед на място в пункта от комисия при Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, съставяне на протокол, придвижване на документите за одобрение и издаване на разрешение за дейността.

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: