Камера за боядисване ENERGO

Професионално оборудване за автосервизи и автомивки - Емвеко
(0 Отзиви)
Добави в любими
* Общите условия
* Условията за Лични Данни


Камера за боядисване ENERGO 1
Всички цени са с ДДС.

Моделът ENERGO е конструиран да осигурява необходимите режими, изискващи се от технологията за работа с бои на водна основа при минимални разходи за енергоносители.

Вентилационна система от два електро-вентилационни агрегата с два турбовентилатора /с реверсивни лопатки/, директно куплирани към електродвигателите, което има следните предимства:

 • Много малко намаляване на въздушия поток при замърсени филтри;
 • По-дълъг период на смяна на филтрите;
 • Висока ефективност благодарение на директното куплиране на вентилатора и електродвигателя /без ремъци и ремъчни шайби/ и следователно спестяване на ел. енергия.

Пълен въздушен обмен в режим боядисване

Въздушна рециркулация в режим изпичане, имащо следните предимства:

 • Kъсо време за изпичане;
 • По-малка консумация на гориво;
 • Постоянна температура във всички точки на камерата. 

Конструкция на камерата:

 • Сандвич панели от листова стомана, боядисани в бяло отвън и отвътре, с изолация от полиуретан със сглобка зъб-глъб.
 • Листовата стомана е обработена с: топла галванизация, фосфатно третиране, анти-ръжда праймер, финално боядисване изпечено при 240˚C, предпазно полиуретаново фолио.
 • Предна врата с три крила / едно от крилата се използва за сервизна врата/: бяло боядисана отвътре и червена отвън, изолация от фибростъкло, със светъл отвор W=2,70m. X H=2,72m.
 • Странична сервизна врата с прозорец /използваща се и като авариен изход/.
 • Прозорците на предните врати, страничната сервизна врата и осветлението са от защитно ламинирана стъко тип триплекс.
 • Галванизирани метални дифузери в пленума, осигуряващи постоянен въздушен поток във всички точки на камерата.
 • Таванни филтри, разположени по цялата дължина в алуминиеви рамки, шарнирно окачени към тавана на камерата, позволяващи лесна смяна.

Фундамент:

 • Камерата се изгражда върху бетонен фундамент, който се изпълнява от Клиента по предоставен от ЕМВЕКО АД чертеж и е за сметка на Клиента.
 • Галванизирани метални решетки, три реда с обща площ 2,34m.x 5,00m. с товароносимост 500kg. на колело, комплектовани с галванизирани опорни профили за тях.
 • Подови филтри от фибростъкло реазположени под решетките на метална скара.

Осветление:

 • Горно осветление: 8 тела със защитно ламинирано стъкло тип триплекс, монтирани под ъгъл 45°, 32 неонови тръби серия “XL” с висока ефективност по 36W всяка, светлинен тон - дневна светлина.

Отоплително-вентилационен агрегат обединен с екстракторен агрегат със сухи филтри модел RAC100TU-280kWT-ES , частична въздушна рециркулация при фаза изпичане, галванизирани панели, комплектован със джобни предфилтри и джобни филтри на екстракторния агрегат.

Входящ електромотор с мощност 11kW и плавен старт

Екстрактотен електромотор с мощност 11kW и инверторно управление честотата на въртене, плавен старт с 3 работни скорости:

 • Скорост за енерго спестяване;
 • Регулируема скорост - използва се при режим боядисване;
 • Скорост – използва се при режим изпичане.

Два центробежни турбо-вентилатора за високо налягане, директно куплирани към електродвигателите /входящ и екстракторен/.

Максимален капацитет на въздушния поток 35 000m³/h.

Модулираща горелка с директен пламък работеща с природна газ или пропан – бутан, модел AIR BLUE разработена и произведена от USI - Italia и DNV сертифицирана с EN746-1 и EN746-2 технически
стандарти, топлинен капацитет 280kW.

Предимства на горелката с директен пламък, модел AIR BLUE:

 • 97% ефективност;
 • По-малка консумация на гориво / до 31% в сравнение с традиционна горелка на газ и топлообменник;
 • Достигане на зададената температура много бързо;
 • Намаляване на консумацията на електроенергия до 27%;
 • Температурата в камерата е стабилна и една и съща в различни точки на камерата, защото няма температурна инертност, характерна за системите с топлообменник;
 • Намаляване на времето за цикъла боядисване/изпичане до 32%;
 • Увеличаване на продуктивността до 47%.

Режим боядисване: 21˚C при температура на околната среда -7˚C;

Режим изпичане: 80˚C при температура на околната среда - 7˚C.

Автоматична клапа за смяна на режима боядисване/ изпичане, задвижвана от стъпков електродвигател.

Свързващ въздуховод между камерата и агрегатната група с дължина 140mm. 

Електрически контролен панел:

 • Захранване: Ел. двигатели 400V/3/50Hz - трифазно;
 • Осветление/горелка 230V/1/50Hz -монофазно;
 • Електрически контролен панел “TRONIC 1C”, вграден в предния панел на камерата, плавен старт, автоматичен работен цикъл;
 • Електрически проводници с висока степен на изолация от контролното табло до агрегатите на камерата.

Функционални характеристики:

ЕНЕРГО СПЕСТЯВАЩ РЕЖИМ с частична въздушна рециркулация. Този режим се използва при подготовка на автомобила преди боядисване / облепяне и др/.Входящия мотор работи при максимални обороти и нагнетява максимален въздушен поток, като екстракторния мотор работи на предварително зададени ниски обороти /около 5Hz/. Така се осигурява минимален обмен на въздуха в камерата около 8%.Горелката е винаги изключена.

РЕЖИМ БОЯДИСВАНЕ:
Входящия мотор работи при максимални обороти и нагнетява максимален въздушен поток.Екстракторния мотор работи с регулируеми обороти / посредством инвертори/ около 40Hz при нови филтри, до 50Hz. Това позволява налягането в камерата да се регулира в оптимални граници, в процеса на замърсяване на филтрите.Когато се достигне максималната скорост на екстракторния мотор и налягането е извън норма, светва сигнална лампа на контролния панел, която предупреждава за смяна на филтрите.

FLASH-OFF /режим след боядисване при който трябва бързо да се изпари разредителя на боята/:
Пълен въздушен обмен в камерата, като температурата и времето са зададени предварително. Моторите работят като при режим боядисване.

МЕЖДИННО ИЗПИЧАНЕ:
Този режим се използва за бързо изпичане на базата на боята преди да се нанесе лака. Частична въздушна рециркулация с предварително зададени температура и време.Входящия мотор нагнетява максимален въздушен поток, а екстракторния с ниски обороти / около8Hz/, което гарантира обмен на въздуха около 15%.

АВТОМАТИЧЕН ЦИКЪЛ:
Flash off с пълен обмен на въздуха с програмируемо време и температура. Моторите работят като при режим боядисване.
Изпичане с частична въздушна рециркулация.Възможност за избор на 3 времена и 3 температури на изпичане.В този режим входящия мотор нагнетява максимален въздушен поток, а екстракторния работи с ниски обороти / около 8Hz/ за да се гарантира въздушна рациркулация около 15%.
Охлаждане след боядисване с пълен обмен на въздуха с програмируемо време и температура Моторите работят като при режим боядисване.

Оборудване, касаещо сигурността:

 • Акустична и светлинна аларма при авария в електромоторите, авария в горелката или превишаване на температурата.
 • Странична сервизна врата.
 • Аварийно осветление, което свети в продължение на един час след спиране на захранването.
 • Два манометъра за отчитане на налягането в камерата.
 • Контролна система преустановяваща работата на горелката при наличие на въглероден окис в камерата.
 • Термостат с ръчна настройка, изключващ горелката при превишаване на зададена температура.
 • Устройство за блокиране притока на сгъстен въздух.
 • Автомати за затваряне на страничната и предна сервизни врати.
 • Система за следене замърсяването на входящите предфилтри.

Стандартни размери:

 • 700 х 400 х 280 (340) см
 • 800 х 400 х 280 (340) см
 • 900 х 400 х 280 (340) см

Възможна е изработка на камерата с нестандартни размери по индивидуални задания.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: